'LOOP', 2014, ett konstverk av Camilla Lothigius
LOOP, 2014

Detaljer

Teknik/medium: Woodwork

110 x 140 x 40 cm

Skulptur