'Reflektion', 2014, ett konstverk av Camilla Lothigius
Reflektion, 2014

Detaljer

Teknik/medium: Acrylic

80 x 80 cm

Målning