'looking outside', 2020, ett konstverk av Eva Hjelte
looking outside, 2020

Storlek:

Edition:

74 x 54 cm

Unikt

Transport och andra avgifter kan tillkomma.