'Longing II', 2018, ett konstverk av Ulf Johnny Höglund
Longing II, 2018

Detaljer

Teknik/medium: Oil

91 x 62 cm

Ulf Johnny Höglund
Longing II, 2018
91X62cm, oil on canvas
Price: 28 000 SEK