'Bollar', 2019, ett konstverk av Lars Wåtz
Bollar, 2019