'Bollar', 2019, ett konstverk av Lars Wåtz
Bollar, 2019

Edition:

Unikt

Detta konstverk tillhör en utlottning