'Línea 2', 2017, ett konstverk av FIFA 2000
Línea 2, 2017

Detaljer

Teknik/medium: Acrylic

50 x 40 cm