'Limit', 2016, ett konstverk av Karin Häll
Limit, 2016

Storlek:

Edition:

Pris:

40 x 20 x 5 cm

Unikt

17 920 SEK

Verket är inspirerat av I Ching, Förvandlingarnas bok, som kom till på 300-talet f. Kr. Strategierna som beskrivs ger i bland begrepp som aktivitet och passivitet motsatta innebörder, beroende på omständigheter.

Transport och andra avgifter kan tillkomma.