'Light piped like icing onto dusty ground', 2019, ett konstverk av Hannah Clarkson
Light piped like icing onto dusty ground, 2019

Storlek:

Edition:

Pris:

100 x 80 x 60 cm

Unikt

30 000 SEK

Transport och andra avgifter kan tillkomma.