'Light as a feather no. 3', 2020, ett konstverk av Annamaria Johansson
Light as a feather no. 3, 2020

Teknik:

Storlek:

Edition:

Oil

40 x 30 cm

Unikt

Transport och andra avgifter kan tillkomma.