'Levon', 2019, ett konstverk av Niklas Holmgren
Levon, 2019

Teknik:

Storlek:

Edition:

Olja

120 x 86 cm

Unikt

Verket tillhör Andreas Martin-Löfs samling.

Transport och andra avgifter kan tillkomma.