'Lesson', 1860, ett konstverk av Oscar Gustave Rejlander

Lesson, 1860

Edition:

Unikt

Transport och andra avgifter kan tillkomma.