'Lera + eld = tegel', 2012, ett konstverk av Ulrika Jansson
Lera + eld = tegel, 2012

Teknik:

Edition:

Concrete, Steel

Unikt

Transport och andra avgifter kan tillkomma.