Låta Bli, 2016

Storlek:

Edition:

Pris:

90 x 70 cm

Unikt

10 000 SEK

Weave linen, silk.

Transport och andra avgifter kan tillkomma.