'Land-escape IV', 2019, ett konstverk av Karin Lind
Land-escape IV, 2019

Storlek:

Edition:

60 x 40 cm

Unikt

Transport och andra avgifter kan tillkomma.