'Land Ecape III', 2020, ett konstverk av Karin Lind
Land Ecape III, 2020

Detaljer

Teknik/medium: Oil

60 x 40 cm