Labyrint, 2014

Teknik:

Edition:

Stone

Unikt

Eriksbergs kajpromenad, Belegatan, Göteborg.
Material: Granit

Transport och andra avgifter kan tillkomma.