'Kyoto-Air mail', 2013, ett konstverk av Lennart Aschenbrenner
Kyoto-Air mail, 2013

Teknik:

Storlek:

Edition:

Pris:

Oil

160 x 70 cm

Unikt

75 000 SEK

Transport och andra avgifter kan tillkomma.