'Kunskap som ett socialt gott', 2017, ett konstverk av Carlos Capelán
Kunskap som ett socialt gott, 2017

Teknik:

Storlek:

Edition:

Pris:

Acrylic

69 x 36 cm

Unikt

20 000 SEK

Transport och andra avgifter kan tillkomma.