'KRÖNIKA', 2007, ett konstverk av Ivana Machackova
KRÖNIKA, 2007

Teknik:

Storlek:

Edition:

Pris:

Granite, Stone

245 x 700 x 70 cm

Unikt

12 320 000 SEK

Sex stora relieftavlor huggna i granit. KRÖNIKA berättar i bild om livet vid kusten i flera historiska epoker sedan bronsåldern till idag.