'KRÖNIKA', 2007, ett konstverk av Ivana Machackova
KRÖNIKA, 2007

12 320 000 SEK

Detaljer

Teknik/medium: Granite, Stone

245 x 700 x 70 cm

Sex stora relieftavlor huggna i granit. KRÖNIKA berättar i bild om livet vid kusten i flera historiska epoker sedan bronsåldern till idag.