'Kristallen. Bild 3.', ett konstverk av Hanna Gumowska Wagnås
Kristallen. Bild 3.

Storlek:

Edition:

Pris:

50 x 50 x 4 cm

Unikt

15 000 SEK

Illusion av 3D. Motivet kommer ut ur en plan yta som en 3D form (lik hologram) som ständigt ändras med avstånd och vinkel. Fenomenet är synligt för ögat men inte för en kamera.

Transport och andra avgifter kan tillkomma.