'Kostade en miljon', 2018, ett konstverk av Helena Norell
Kostade en miljon, 2018

Detaljer

Teknik/medium: Oil

60 x 80 cm

Jag ville måla en stjärna eller en flagga som sprängde utåt och som faller både uppåt och nedåt.