'Korona', 2015, ett konstverk av Joakim Heidvall
Korona, 2015

Teknik:

Storlek:

Edition:

Oil

200 x 165 cm

Unikt

Transport och andra avgifter kan tillkomma.