'kondensat/i övergång resonans 3', 2017, ett konstverk av Leif Palmquist
kondensat/i övergång resonans 3, 2017

Storlek:

Edition:

Pris:

180 x 108 cm

Unikt

64 000 SEK

Transport och andra avgifter kan tillkomma.