'Kompleks vækst (The Angelica Library, Rome)', 2017, ett konstverk av Karen Gabel Madsen
Kompleks vækst (The Angelica Library, Rome), 2017

Detaljer

Teknik/medium: Oil, Charcoal, Crayon

240 x 360 cm

Hangs in the foyer at Malmö Arena with public access.