'KALLE', 2011, ett konstverk av Barbro Fagerlind
KALLE, 2011

Teknik:

Edition:

Iron

Unikt

Transport och andra avgifter kan tillkomma.