Kärnor ur antropocen, 2017

Teknik:

Storlek:

Edition:

Pris:

Ceramics, Keramik

200 x 300 x 10 cm

1

260 000 SEK

Hängande verk uppbyggt av delar av glaserad stengodskeramik. Titeln Kärnor ur antropocen anspelar å ena sidan på tanken att mänskligheten i modern tid har antagit karaktären av ett slags eroderande naturkraft och å andra sidan på den konkreta tekniken att borra djupt ner i litosfären för att samla in data om jordens historia. I relation till dessa två sidor har verket tillkommit som ett gestaltningsexperiment – hur skulle ett framtida geologiskt borrkärnearkiv från antropocen kunna se ut?