'Källa med gravhällar', 2020, ett konstverk av Elisabet Hall
Källa med gravhällar, 2020

Storlek:

Edition:

Pris:

40 x 40 cm

Unikt

4 500 SEK