'Joyride', 1988, ett konstverk av Tony Oursler
Joyride, 1988

Teknik:

Edition:

Video

Unikt

Single-channel video, 14 min 23 sec.
Courtesy Electronic Arts Intermix (EAI), New York.

Transport och andra avgifter kan tillkomma.