'Johnny run away now', 2019, ett konstverk av Annamaria Johansson
Johnny run away now, 2019

Teknik:

Storlek:

Edition:

Oil

44 x 35 x 1.8 cm

Unikt

Transport och andra avgifter kan tillkomma.