'Johan i skogen', 2003, ett konstverk av Johanna Schartau
Johan i skogen, 2003

Teknik:

Storlek:

Edition:

Pris:

Aluminium

40 x 28 x 2 cm

3

7 840 SEK

En serie fotografier där jag framför en backprojektionsduk agerar till bilder ifrån min barndom.
Cibachrome monterat på aluminium, varierande storlek.

”Plötsligt ser man en bild som får tiden att krympa ihop. Den påminner om en händelse som ägt rum i ett tidigare skede av livet. Nuet flyter samman med dåtid, historien går in i samtiden. I dessa bilder förekommer flera sådana möten mellan en vuxen människa och hennes barndom. Genom stora backprojektioner har de gamla familjebilderna fått nytt liv och visuellt givit konstnären möjlighet att träda in i bilderna och lägga nya pusselbitar till blekta minnen.”
(nr 1/3 inköpt av Göteborgs kulturnämnd)