'Jimmy Pursey/Sham 69', 1979, ett konstverk av Christian Cavallin

Jimmy Pursey/Sham 69, 1979

Edition:

Unikt

Transport och andra avgifter kan tillkomma.