'Jag växer. Cresco', 2013, ett konstverk av Magnus Thierfelder
Jag växer. Cresco, 2013

Edition:

Unikt