Jag Tänker På Tunnelbanan 1:2, 2020

Storlek:

Edition:

Pris:

21 x 17 x 3 cm

Unikt

5 000 SEK

En diptyk om tunnelbanan som en nutida samlingsplats för kollektivt tänkande och förkovrande.

Transport och andra avgifter kan tillkomma.