'Jag är inte rädd för att vara ensam, jag är rädd för att någon ska vara där', 2016, ett konstverk av Ted Hesselbom
Jag är inte rädd för att vara ensam, jag är rädd för att någon ska vara där, 2016

Storlek:

Edition:

Pris:

150 x 75 cm

Unikt

32 000 SEK