'Isotermer (16)', 2019, ett konstverk av Jonas Bouleau
Isotermer (16), 2019

Teknik:

Storlek:

Edition:

Digital pigment print

42 x 29 cm

Unikt

Transport och andra avgifter kan tillkomma.