Is it just a bubble? / Är det bara en bubbla?, 2019

Teknik:

Storlek:

Edition:

Pris:

Glasswork

150 x 600 x 600 cm

Unikt

37 500 SEK

I verket svävar flera glasbubblor (ca 40cm diameter) över vattenytan. De reflekterar varandra likväl som vattenytan och världen runt omkring. Är det början på ett liv? Är det livet inneslutet i en bubbla? Så sköra, men ändå så starka. Pastoralt flyter de fram i en stilla koreograferad dans.