'Ipad', 2019, ett konstverk av David Kihlberg
Ipad, 2019

Teknik:

Storlek:

Edition:

Oil

60 x 80 cm

Unikt