'Instön', 2003, ett konstverk av Gunnel Wåhlstrand
Instön, 2003

Storlek:

Edition:

194 x 150 cm

Unikt


194,50 x 150,50 cm

Transport och andra avgifter kan tillkomma.