'Installationshot (The General).', 2016, ett konstverk av Rannva Kunoy
Installationshot (The General)., 2016

Detaljer

210 x 168 cm

Acrylic on line