'Installation view', 2018, ett konstverk av Emilia Ilke

Installation view, 2018

Edition:

Unikt

Transport och andra avgifter kan tillkomma.