'Inre och yttre påverkan i öppna och slutna system', 2017, ett konstverk av Fredrik Hofwander
Inre och yttre påverkan i öppna och slutna system, 2017

Detaljer

Teknik/medium: Graphite

70 x 120 cm