'Inmutningar och utblickar', 1999, ett konstverk av C O Hultén
Inmutningar och utblickar, 1999

120 000 SEK

Detaljer

Teknik/medium: Acrylic

114 x 134 cm

Material: Acrylic on canvas
Dimensions: 114 x 134 cm