'Infant Gaze', 2017, ett konstverk av Lode Kuylenstierna
Infant Gaze, 2017

Edition:

Pris:

Unikt

21 250 SEK

9 skulpturer (en för varje månad) i stigande storlek installerade i ett kluster i Gävle konsthall.

Transport och andra avgifter kan tillkomma.