'Indianlek', 2002, ett konstverk av Johanna Schartau
Indianlek, 2002

Teknik:

Storlek:

Edition:

Pris:

Aluminium

65 x 100 x 2 cm

3

17 920 SEK

En serie fotografier där jag framför en backprojektionsduk agerar till bilder ifrån min barndom.
Cibachromer, varierande storlek.
”Plötsligt ser man en bild som får tiden att krympa ihop. Den påminner om en händelse som ägt
rum i ett tidigare skede av livet. Nuet flyter samman med dåtid, historien går in i samtiden.
I dessa bilder förekommer flera sådana möten mellan en vuxen människa och hennes
barndom. Genom stora backprojektioner har de gamla familjebilderna fått nytt liv och visuellt givit
konstnären möjlighet att träda in i bilderna och lägga nya pusselbitar till blekta minnen.”

Transport och andra avgifter kan tillkomma.