'Ibland stort', 2019, ett konstverk av Simon Skuteli
Ibland stort, 2019

Storlek:

Edition:

Pris:

71 x 51 x 3.5 cm

5

9 000 SEK

Texten ingår i serien "Bild-text-text-bild" som tar sin utgångspunkt i pekboken, den bilderbok som läses eller visas för små barn som en del i språkinlärningen. Pekböcker kan se ut på många olika sätt men ett vanligt utseende är att varje uppslag består av en bild av ett vardagsobjekt – ett hus, en boll, en katt – och bredvid bilden står ett ord som berättar vad objektet i bilden heter: ”hus”, ”boll”, ”katt”. Föremålet avbildas gärna rakt framifrån och mot en enfärgad bakgrund. När vi läser pekboken uppfattar vi bilden och ordet som sammanlänkade och ordet blir oftast överordnat bilden, som det element som bestämmer vad bilden föreställer. Ofta är syftet med bilden just att förmedla ett och endast ett ord. Det vill säga, det handlar om en bild som inte ska behöva tolkas utan istället direkt kommunicera sitt innehåll till betraktaren. Pekboken är kanske vårt första möte med en bild-text-relation. På vilka sätt påverkar pekboken och andra bildbaserade språkböcker i barndomen en människas sätt att se och reagera på bilder? Skulle pekboken kunna förstås som inledningen till ett fortsatt letande efter de ord som hör till och bestämmer varje bild? Finns det sammanhang där bilden är överordnad orden istället för tvärtom? Och på vilka sätt kan vi ta till oss bilder utan att knyta dem till ord? Även det så kallade fria tolkandet innebär ju ofta detta – att förstå genom att sätta ord på något.

Teknik: Boktryck på papper i träram

Transport och andra avgifter kan tillkomma.