'I väntan på någon', 2010, ett konstverk av Måna Grivner
I väntan på någon, 2010

Teknik:

Edition:

Stone

Unikt

Transport och andra avgifter kan tillkomma.