'i can hear the wind', 2020, ett konstverk av Eva Hjelte
i can hear the wind, 2020

Storlek:

Edition:

76 x 55 cm

Unikt

Transport och andra avgifter kan tillkomma.