'hvilken vei', 2021, ett konstverk av Arian Saravi
hvilken vei, 2021

Storlek:

Edition:

200 x 140 cm

Unikt

Transport och andra avgifter kan tillkomma.