'Huvud / Head', 2013, ett konstverk av Susanne Johansson
Huvud / Head, 2013

Teknik:

Edition:

Oil

Unikt

Transport och andra avgifter kan tillkomma.