'Vattenspeglar VI', ett konstverk av Hanna Gumowska Wagnås
Vattenspeglar VI

Storlek:

Edition:

Pris:

70 x 55 cm

Unikt

19 000 SEK

min egen teknik, bl.a. tusch, vax på papper

Transport och andra avgifter kan tillkomma.